March 23, 2023

Transpordiametis sõidukite registreerimine läheb digitaalseks tänu DriveXile

Tehnoloogiaettevõte DriveX ja transpordiameti koostöös saab Eestist maailma esimene riik,
mis loob täielikult digitaalse ning iseteenindusliku sõidukite registreerimise lahenduse oma
ettevõtetele ning kodanikele.

Digiregistreerimise infosüsteemiga lihtsustatakse Eesti elanike ja ettevõtete sõidukite
esmaregistreerimist. Seni on sõidukite registreerimine olnud võimalik vaid transpordiameti bürood külastades, mis on nii riigile kui ka autoomanikule aja- ja rahakulukas. Selle aasta keskpaigast on aga võimalik B-kategooria sõidukite registreerimisel edastada kogu vajalik info transpordiametile läbi uue iseteeninduse.

Autoomanikud saavad sõidukit pildistada kodust või töölt lahkumata, mille järel hindab transpordiamet asjakohaseid andmeid ning sobivusel registreerib sõiduki. Kui hindamisel tuvastatakse ebaselgus, siis kutsub transpordiamet sõiduki täiendavalt teenindusbüroosse.

DriveXi fotosüsteem teeb registreeritavast sõidukist kvaliteetsed ning usaldusväärsed metaandmetega varustatud fotod, mille alusel on transpordiameti menetlejal võimalik
tuvastada sõiduki vastavus esitatud dokumentatsioonile. Süsteem kasutadb uusimaid veebipõhiseid tehnoloogiaid ja masinnägemist ehk AId. Fotosüsteem on mugav ja selle kasutamisega saab hakkama ka inimene, kellel puudub varasem kogemus.

Read next

DriveX is making a fully digital vehicle registration system in Estonia possible

Share article:

Book a demo with our sales team